megye

Az Alaptörvényben rögzítettek értelmében Magyarország területe fővárosra, 19 megyére, városokra és községekre tagozódik. Ezek közül a megye mint statisztikai célú területi egység megfelel az EUROSTAT NUTS 3 regionális szintjének. Mint területi önkormányzattal bíró egység törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés. Végül területi államigazgatási egységnek is minősül. A megyével megegyező illetékességi területen különféle dekoncentrált államigazgatási szervek működnek. Ezek 2011. január elseje óta egyre inkább fővárosi és megyei kormányhivatalok szintjéhez tartozó megyei kormányhivatalokba integrálódnak.

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) [F cikk]. Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [27. §]. 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról [6. §]

Relációk