imázs

Az imázs fogalma az 1960-as években tűnt fel, de csak az 1970-es évektől terjedt el a marketingkutatások terén is; azelőtt csak a pszichológiában volt használatos. A szó elterjedésének jelentősége abban áll, hogy a társadalomtudósok felismerték: az egyén sohasem a külső világ valós fizikai megjelenése alapján tájékozódik, él, mozog a térben, hanem mindig a benne élő szubjektív kép alapján cselekszik. Ennek megfelelően a marketingstratégia kialakítása során nem csak a szóban forgó termékek és/vagy szolgáltatások (a településmarketing esetében például a települések) külső arculatát, de azt is vizsgálni kell, hogy milyen attitűdöket alakítanak ki velük szemben a szóban forgó célcsoportok. Ehhez pedig szükség van az imázsvizsgálatok eredményeire is.

Forrás:

Murányi Péter - Herendy Csilla: Településmarketing az információs társadalomban. Budapest, E-Government Tanulmányok XXIII, 2008. [69. o.]. Piskóti István: Régió- és településmarketing. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [82. o.]

Relációk