közösségi színtér

A közösségi színtér a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület). Közösségi színteret minden szűkebb értelemben vett közművelődési intézményt nem biztosító községnek biztosítania kell.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [216. o.]. 1997. évi CXL. törvény a közművelődésről, a muzeális intézményekről és a nyilvános könyvtári ellátásról [78. §, 1. számú melléklet]

Relációk