környezetvédelem

Környezetvédelmen szűkebb értelemben azoknak az intézkedéseknek az összességét értjük, amelyek az ember életminőségének védelmében a környezeti károk elhárítását tűzik ki célul. Ami a környezetvédelem fogalmának tágabb értelmét illeti, ide kell érteni nem csupán az már okozott károk helyreállítását, hanem a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást, az emberi környezet fejlesztését is. Ez utóbbi megközelítés során a környezetet már nem csupán szennyezőforrásként és/vagy védendő rendszerként, hanem az ember életének olyan tereként kell elképzelnünk, amelynek keretei között a társadalom adott fejlettségi fokán a legmagasabb szintű, s hosszú távon is fenntartható életminőséget kell megvalósítani.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [112-113. o.]

Relációk