egészségügyi szakellátás

Az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásnak a járóbeteg- és a fekvőbeteg-szakellátás képezi részét. Az egészségügyi szakellátás 2012-es átalakítása előtt a helyi önkormányzatnak kellett biztosítania a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. Ez annyit jelentett, hogy az egészségügyi szakellátás a települési önkormányzatok választható feladatai közé tartozott, azaz ha a települési (fővárosi kerületi) önkormányzat nem vállalta fel azt, akkor a megyei/fővárosi önkormányzat volt a kötelezett. 2012-ben megtörtént a megyei és települési önkormányzati tulajdonban/fenntartásban álló fekvőbeteg-szakellátó intézmények államosítása, beleértve a járóbeteg-szakellátás legjelentősebb részét adó kórház-rendelőintézet komplexumokat is. Az önállóan működő rendelőintézetek államosítására nem került sor, így a járóbeteg-szakellátás továbbra is a települési önkormányzatok választható feladata maradt.

Forrás:

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. [89-92. §.] Visszakoztak: elmarad az önálló szakrendelők államosítása. Medical Online 2013. március 2. Forrás: http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/elmarad_az_onallo_szakrendelok_allamositasa (Utolsó letöltés: 2017. 05.06.)

Relációk