vidékfejlesztés

A vidékfejlesztés a rurális térségek fejlesztésére irányuló tevékenységek csoportját jelenti. Maga a vidékfejlesztési tevékenység integrált vidékfejlesztés kell, hogy legyen. Ezen kis léptékű, sokszektoros fejlesztést értünk, az egyes célok megvalósítását kölcsönösen erősítő folyamatot, amely az alulról jövő kezdeményezéseket támogatja, a helyi részvételen és partnerségen nyugszik. Az alulról jövő kezdeményezések támogatása a „fentről lefelé” irányuló fejlesztés célrendszerébe integrálódik, így teremtve egyensúlyt a kettő között. Ezáltal tehát egyesíti a szükséges szabályzókat, jogszabályokat, a kormányzat támogatását és a vidéki lakosság érdekeit, erőforrásait.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [186. o.].

Relációk