NUTS-struktúra

Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája, az Európai Uniónak az Eurostat által kidolgozott ötszintű hierarchikus területi statisztikai kódolási, osztályozási rendszere (Európai Parlament és Tanács 1059/2003 EK rendelete). Három kötelező regionális (NUTS 1, 2, 3) + két lokális szintből (LAU 1, 2) áll, amik lefedik az Európai Unió egészét. A nómenklatúra alapul szolgál az Európai Közösség területi statisztikája adatgyűjtéseihez (egységes európai adatbázis kialakításához), fejlesztéseihez, harmonizációjához, alapja a regionális társadalmi-gazdasági elemzéseknek, a közösségi kohéziós politika keretében a strukturális alapokból való támogatások odaítélésének. Fontos eszköze az EU egész területén összehasonlítható statisztikák gyűjtésének, összeállításának és terjesztésének. Magyarország területbeosztása: nagyrégió (3), tervezési-statisztikai régió (7), megye+főváros (20), statisztikai kistérség-járás (174), település (3154).

Forrás:

Murányi Péter: Regionális politika II. Az európai uniós területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [86-89.]. Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról.

Relációk