urbanisztika

Az urbanisztika a szó legáltalánosabb értelmezése szerint a városi, települési tér alakulásával, alakításával foglalkozó tudományos terület és szakmai tevékenység. Ennek alapján leginkább a városokkal/településekkel foglalkozik, de egy tágabb értelmezés szerint a településrészektől a térségekig/régiókig más területi szintek is lehetnek urbanisztikai vizsgálatok tárgyai. A szűk értelemben vett urbanisztika egyaránt kutatja a városi/települési tér alakulását (életét, működését, változásait sajátosságainak feltárását, elemzésének módszereit), illetve alakítását (tervezését, fejlesztését, működtetését). Az urbanisztikai vizsgálatok lehetnek elméletiek (ennyiben az urbanisztika tudomány), de az elméleti vizsgálatok eredményeire építve gyakorlatiak is (ennyiben az urbanisztika a szakma). Interdiszciplináris jellegénél fogva számos rokon tudomány (diszciplína), mint például a településföldrajz, gazdaságtudomány, műszaki tudományok és igazgatástudomány eredményeit felhasználja.

Forrás:

Bajnai László: Bevezetés az urbanisztikába. A fenntartható urbanizáció tervezése és megvalósítása. Budapest, Scolar Kiadó, 2016. [4. o.]. A Magyar Urbanisztikai Társaság honlapja, http://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=miazm. Letöltés ideje: 2017. 02. 07.

Relációk