helyi közszolgáltatások

Közszolgáltatásokon olyan feladatok ellátásának biztosítását értjük, amelyek valamilyen mértékig közösségi szervezést igényelnek és társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgálják. Ami a helyi jelzőt illeti, a helyi közszolgáltatás fogalmát leggyakrabban a legalapvetőbb, településszintű közszolgáltatások szinonimájaként használják, kizárva belőle a magasabb szinthez kötődő, de nem országos (pl. járási, megyei, regionális) közszolgáltatásokat. A települési közösség érdekében nem csak az önkormányzat szervezhet meg közszolgáltatásokat, hanem például az állam, a magán és civil szektor stb. is. Ennek ellenére a helyi közszolgáltatások súlypontja – dacára a 2010 utáni időszak centralizációs törekvéseinek – továbbra is a települési önkormányzatokra esik, így a „helyi közszolgáltatások” és a „települési önkormányzatok által szervezett közszolgáltatások” azonosítása bizonyos megszorításokkal indokolható.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [15 o.] Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó, 2002. [15. o.]

Relációk