temetkezési szolgáltatás

A temetkezési szolgáltatások a kegyeleti közszolgáltatásokkal összehasonlítva jóval közelebb állnak a piaci szolgáltatásokhoz, hiszen ezeket a feladatokat általában magánvállalkozások látják el a kereskedelmi vállalkozásokra jellemző általános szabályok szerint. A temetkezési szolgáltatások díjában így a felek szabadon állapodnak meg, azaz a temetési szolgáltatások körében piaci ár érvényesíthető. Ezzel együtt közérdekű szolgáltatások is, s ezért ha a piaci szereplők nem vállalják adott településeken a temetkezési szolgáltatások ellátását, az önkormányzat köteles a mindenkit megillető végtisztességhez kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani vagy saját vállalkozás megszervezésével, vagy a szolgáltatásokat elvégző munkavállalók (sírásó, halottszállító stb.) alkalmazásával.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [145. o.] 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről [25. §.]

Relációk