közigazgatási urbanisztika

A közigazgatási urbanisztika az urbanisztika sajátos megközelítése, amely a települési tér alakulását, alakítását az igazgatástudomány településfogalmából kiindulva vizsgálja, a település működését-működtetését, valamint a településnek a közigazgatásban játszott szerepét véve alapul. A közigazgatási szemléletmódnak köszönhetően a közigazgatási urbanisztika vizsgálatainak alapegységei elsősorban a települési önkormányzattal rendelkező községek, városok, megyei jogú városok és fővárosi kerületek. Mivel azonban a közigazgatási urbanisztika tárgya a település(szint) maga, nem csupán a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közszolgáltatások (illetve a települési infrastruktúra települési önkormányzatok által működtetett szektorainak) példáján keresztül vizsgálja a települések működését-működtetését, hanem kitér az egyéb (pl. állami) feladat- és hatáskörbe tartozó, de településszintű közszolgáltatásokra és infrastrukturális szektorokra is.

Forrás:

Ehleiter József: Közigazgatási urbanisztika. Urbanisztika és regionalitás. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2007. [76. o.]. Buskó Tibor László: Közigazgatési urbanisztika II. Településüzemeltetés. Budapest, Aula Kiadó, 2011. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.

Relációk