infrastruktúra

Az infrastruktúra latin eredetű szó, nyersfordításban az „alapszerkezet”, „alapépítmény” szavakkal adhatjuk vissza jelentését. Paul N. Rosenstein-Rodan lengyel származású amerikai közgazdász definíciója szerint feltételek komplexuma, amely a magántőke és a lakosság szükségletét elégíti ki, alapvető szolgáltatás, amely nélkül az árukat és a szolgáltatást nyújtó intézmények nem tudnak működni. Másképpen: az infrastruktúra közvetett módon, a szükséges feltételek, pl. infrastrukturális létesítmények, eszközök, speciális szaktudással rendelkező személyek megteremtésével járul hozzá a gazdasági-társadalmi szféra működéséhez. Két alapvető ágazata a termelői infrastruktúra (a gazdasági jellegű feltételek biztosítója) és a szociális infrastruktúra (a társadalmi jellegű feltételek biztosítója).

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [33. o.]

Relációk