komparatív településfejlettség-vizsgálat

A többnyire a településfejlesztési koncepciót megalapozó komparatív településfejlettség-vizsgálat lényege, hogy a vizsgálandó település mellé hasonló adottságokkal rendelkező településeket választunk, nagyjából 5-20 települést ugyanabból a környezetből, amelyben a vizsgálandó település van. Az összehasonlítás például közlekedési, gazdálkodási, intézményi, közbiztonsági, infrastrukturális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi stb. mutatók segítségével végezhető el. A mutatók összessége, az úgynevezett adatrendszer meghatároz egy jellegzetes fejlettségi struktúrát, amely sajátosan jellemez egy konkrét települést, (településcsoportot) mintegy a település „lenyomatának”, „névjegyének” tekinthető. A vizsgálat eredményeként kapott komplex fejlettségmutató a részmutatók információtartalmát egy számban foglalja össze, és az így kapott számérték alkalmas a fejlettségi struktúrák összehasonlítására.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [159-168-169. o.]

Relációk