vízhasznosítás

A vízhasznosítás a vízgazdálkodás alapvető jelentőségű ágazata. Vízgazdálkodáson azt a tudatos emberi tevékenységet értjük, amelynek segítségével tudományos, műszaki, gazdasági beavatkozások révén a természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való – optimálisra törekvő – összehangolását igyekszünk elérni. A társadalom nagyjából-egészében kétféleképpen – a vízhasznosítás és a vízkárelhárítás által – reagálhat a hidroszférában végbemenő folyamatokra. A vízhasznosítás esetében a hangsúly azon van, hogy a víz feltárása, termelése, elosztása, a felhasználás helyére vezetése és elvezetése a szükségleteknek megfelelő minőségben és mennyiségben, a szükséges térbeli és időbeli eloszlásban történjen meg. A vízhasznosítás kategóriája alá sorolhatjuk a települési vízgazdálkodás szempontjából legnagyobb jelentőséggel bíró egészségügyi, kulturális és szociális vízellátást, valamint a közlekedési, ipari és mezőgazdasági célú vízellátást.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [91. o.]

Relációk