vízkárelhárítás

A vízkárelhárítás a vízgazdálkodás alapvető jelentőségű ágazata. Célja az élővilág, a társadalom anyagi és kulturális javainak megóvása a víz káros hatásaitól. A víz rombolása elleni védelem és védekezés, a káros vizek elvezetése, valamint a víz tisztaságának megóvása tartozik ebbe a csoportba. Magyarország sajátosságai miatt különösen az ár- és belvízvédelem jelentőségét kell kiemelni. Az ehhez szükséges feladatok ellátása – a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. A védelmi feladatokon belül megkülönböztetett szerep jut a vizek kártételei elleni védekezésnek, amelyen az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek megelőzését, elhárítását, illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtását értjük.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [91. o.] 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdélkodásról. [VI. fejezet]

Relációk