településfejlesztési koncepció

A településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum. A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. A településfejlesztési koncepció célja, hogy egy hosszú távra irányt mutató célrendszert alakítson ki, ami alkalmas a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalánál irányt mutatni. Tulajdonképpen olyan vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémákra.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [167 o.]. 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet kialakításáról és védelméről. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről.

Relációk