Információs Hivatal

Rendvédelmi szerv, azon belül polgári nemzetbiztonsági szolgálat. Rövidítése: IH. Egyebek közt:
– megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat, Magyarország érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat,
– felderíti a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, más fontos érdekét sértő, veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet,
– információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről, különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek jogellenes nemzetközi forgalmáról,
– felderíti az ország gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket,
– ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét,
– ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, valamint objektumai műveleti védelmének feladatait, illetve elvégzi személyi állománya, valamint a hatáskörébe tartozó más személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés] Nbtv. [4. §] http://mkih.hu/

Relációk