idegenjog

A migrációval összefüggő jogi szabályozás egyik csoportja, melybe azoknak a jogi rendelkezéseknek az összessége tartozik, amelyek címzettjei olyan személyek, akik nem állampolgárai a jog kibocsátása és érvényessége helye szerinti államnak.
A magyar jog szempontjából idegennek tekinthető a nem magyar állampolgár (külföldi) és a hontalan.
Az idegenek közt is több csoport különböztethető meg, így például:
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és családtagjaik,
– harmadik országbeli állampolgárok,
– menekültként elismert vagy kiegészítő védelemben részesített személyek.

Tudományterület:

Forrás:

Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció elmélete. Budapest, NKE, 2014. [46-48. o.]

Relációk