állami biztonságpolitikai szereplők

Mindazon cselekvő alanyok, akik egy adott államon belül az állam biztonságát alakítják. E tekintetben beszélhetünk intézményi szereppel bíró és ilyen szereppel nem bíró állami biztonságpolitikai szereplőkről. Míg előbbiek közé azokat soroljuk, akik valamilyen intézményi pozíciójuknál fogva az állami szervezetek integráns részei és ezáltal alakítják az adott állam biztonságát (pl.: az állam fegyveres ereje, politikai elitje, közigazgatása, stb.) addig utóbbi csoportba az állami szerveken kívüli alanyokat soroljuk (pl.: állampolgárok, nem kormányzati szervezetek stb.).

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 9-11. o.

Relációk