külpolitika

A külpolitika a nemzetközi rendszernek egy adott ország szempontjából való megközelítése, melynek részeként a hatalmon lévő pártok, érdekcsoportok egyezségre jutnak abban, mit kell tennie az államnak, hogy érdekeit minél hatékonyabban tudja érvényesíteni a nemzetközi rendszerben, annak szereplőivel együttműködve, vagy azok ellenében. A külpolitika az államnak az a tevékenysége, amely érdekeinek nemzetközi érvényesítésére, védelmére, helyzetének alakítására irányul. Egy állam külpolitikája kifejezi azokat az értékeket, érdekeket, célkitűzéseket, melyeket más államokkal való kapcsolatában érvényesíteni kíván. A külpolitika három koherensen egymásra épülő elemből áll: (1) az adott állam területén élő népesség közös normáin alapuló értékek, az ezek megőrzését és formálását a gyakorlatban leképező nemzeti érdekek, nemzeti szerepek meghatározása, (2) az érdekeken alapuló külpolitikai orientációk kijelölése, rövid és hosszabb távú külpolitikai célok meghatározása, (3) konkrét külpolitikai cselekvések tervezése és végrehajtása.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 13. o.

Relációk