Diplomáciai hatalom

Diplomáciai hatalmon mások magatartásának diplomáciai eszközökkel való befolyásolásának képességét értjük, annak érdekében, hogy együttműködővé tegyük saját külpolitikánk céljainak elérése során. A diplomácia hatalom egyaránt érvényesülhet a kétoldalú kapcsolatokban, a multilaterális kapcsolatban és a nemzetközi szervezeteken keresztül. A diplomácia hatalom egyik fontos 21. századi eszköze a nyilvános diplomácia (public diplomacy), amelynek során az államok a külföldi közvélemény tájékoztatására, befolyásolására és megnyerésére törekszenek saját külpolitikai céljaik elérése érdekében.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 18. o.

Relációk