környezeti biztonság

A környezeti biztonság a helyi és a planetáris bioszféra, mint minden egyéb emberi tevékenység létfenntartó rendszerei fenntartásának biztosítása, a mikroszinttől (az egyes fajok védelmétől) makroszintig (a bolygó egészének megőrzéséig), a természeti környezetben végbement bámilyen változás ugyanis közvetlenül érinti az emberek és társadalmak életfeltételeit. A környezeti problémák kezelését megnehezíti, hogy hatásuk nem mindig érzékelhető rövidtávon, illetve hogy a probléma okozója sok esetben nem azonos annak kárvallottjával, továbbá hogy a mindennapi politikai gyakorlat sok esetben nem számol a környezeti károk súlyos és hosszú távú következményeivel.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 25. o.

Relációk