kulturális hatalom

A kulturális hatalom mások magatartásának befolyásolása a széles értelemben vett kulturális vonzerő és a társadalmi modellérték által, illetve az ilyen befolyásolás képessége preferált külpolitikai célok elérése érdekében. A kulturális hatalom fogalma arra a felismerésre épül, hogy államok képesek elérni céljukat a nemzetközi politikában azáltal, hogy más államok tiszteletben tartják értékeiket, eredményeiket vagy kultúrájukat, és a hasonló szintű fejlődés, jólét elérésére, illetve hasonló értékek és normák követésére törekszenek.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 18. o.

Relációk