kontinentális biztonság

A kontinentális biztonság fogalma olyan állapotot jelent, amikor az államok egy egész földrész dimenziójában törekednek biztonsági igényeinek kielégítésére. A történelemben számos sikertelen (pl. napóleoni Franciaország, hitleri Németország) és számos sikeres példát találunk (pl. a Monroe-elv “Amerika az amerikaiaké” törekvés megfogalmazása és megvalósítása, az atomfegyvermentes kontinenseket megteremtő Tlatelolco-szerződés és Pelindaba-szerződés) a biztonság kontinentális kiterjesztésére. A legnagyobb változást a biztonság e percepciójának fejlődésében az interkoninentális rakéták megjelenése okozta az 1950-es években.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 15-16. o.

Relációk