biztonságiasítás

Biztonságiasításnak azt a társadalom és a politikai vezetés közötti párbeszéd eredményeként létrejövő folyamatot nevezzük, amelynek során egy kérdésből biztonsági probléma válik és kilép a normál politika menetéből. A biztonságiasítás első lépése egy (valós vagy sok esetben csak feltételezett) létfenyegetés artikulálása egy referens tárgyra (pl.: állam, nép, nemzet) vonatkoztatva egy hiteles aktor (pl.: politikai vezető) által a társadalom irányába. Sikeres biztonságiasítási gyakorlatról akkor beszélhetünk, ha ezt követően a társadalom felhatalmazást ad a hiteles aktornak rendkívüli intézkedések meghozatalára és a normál politika szabályainak áthágására (pl.: erőforrások átcsoportosítása, jogszabályi és intézményi válaszok kialakítása, a külpolitikai eszköztár használata, stb.). E tekintetben tehát a biztonságiasítás egy hatalomtechnikai gyakorlat is, mivel a hiteles aktor, a társadalom szubjektív biztonságpercepcióját manipulálva képes lehet a normál politika szabályainak az áthágására, akár a létfenyegetés valós megléte nélkül is.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 28-29. o. Barry Buzan, Ola Waever, Jaap de Wilde: Security a New Framework for Analysis. ‘Security Analysis: Conceptual Apparatus’. 2. Fejezet.

Relációk