nemzeti biztonsági stratégia

A nemzeti biztonsági stratégia egy állam biztonságpolitikai céljait azonosító, abban súlypontokat képző, előíró szemléletű, a célok eléréséhez eszközöket és erőforrásokat rendelő, valamint a végrehajtót, a végrehajtás módját és időkeretét pontosan meghatározó dokumentum. A funkcionálisan „jó”, megalapozott és végrehajtható nemzeti biztonsági stratégia tehát az alábbi jellemzőkkel és tartalmi elemekkel rendelkezik: a biztonságpolitikai környezet átfogó szemléletű értékelése – beleértve a kihívások, kockázatok, fenyegetések mellett a lehetőségeket is; az elvárt jövőbeni „végállapot” megvalósításához szükséges előíró szemlélet; a célok – eszközök – végrehajtók – végrehajtási módszerek egysége; konkrét tervezési célok azonosítása; a tervezési időszak erőforrásainak pontos azonosítása és ütemezése. A nemzeti biztonsági stratégiák ágazati stratégiák egészít(het)ik ki.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás: Az új Nemzeti Katonai Stratégia a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Nemzet és Biztonság, 2014/2 45-61. o, Csiki Tamás: A stratégiai dokumentumok rendszere. Nemzet és Biztonság, 2008/8 76-81. o.

Relációk