puha hatalom

Bár a soft powert általában ’puha hatalom’-ként fordítjuk le, tartalma miatt pontosabb lenne ’a vonzás hatalma’ fogalmat használni. A kifejezés azokat a viselkedési formákat, eszközöket és politikákat tartalmazza, melyek értékalapú vonzással befolyásolják a másik fél viselkedését, arra ösztönzve, hogy kényszerítő erő nélkül és önként fogadja el a másik céljait. Ma már általánosan elfogadott a soft power létezése, vita csupán arról folyik, hogy a soft power önmagában eredményezhet-e hatalmat, hatalomnövekedést, vagy csak a hard power körébe tartozó eszközökkel kombinálva, ún. „smart power”-ként (’okos hatalom’) lehet eredményes. A soft power származhat az ország mások számára vonzó kultúrájából, követendőnek tartott politikai értékeiből vagy morális autoritással bíró külpolitikájából. Bizonyos helyzetekben a soft power eszközeként működhet a katonai és a gazdasági hatalom is (felszabadítás, békefenntartás, segélyek, támogatások), bár mindkettőt hard power típusú hatalmi eszközként tartjuk számon.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 24-27. o.

Relációk