Védelempolitika

A védelempolitika az államok és szövetségek háborúra való felkészülésével, a haderők fejlesztésével, alkalmazásával és működésével kapcsolatos szakpolitika, amely magában foglalja a védelempolitikai célok, stratégiák, eljárások és eszközök összességét. A védelempolitika a biztonságpolitikából vezethető le, annak a haderő szempontjából releváns részével (beszerzés, kiképzés, felfegyverzés, doktrinafejlesztés stb.) foglalkozik, illetve hoz intézkedéseket a haderő külföldi és belföldi bevetésének biztosítása érdekében. A védelempolitikát számos tényező befolyásolja, így az állam/szövetség nemzetközi biztonsági környezete, a nemzeti és szövetségesi célok, stratégiák, haderő-alkalmazási doktrinák, meghatározó katonai-szakmai kérdések (haderő helyzete, a katonai erő alkalmazásának feltételei, védelmi gyártás és beszerzés, civil kontroll stb.) és más fontos tényezők (szövetségi rendszerek, fejlődési trendek, terrorizmus, természeti-környezeti tényezők, gazdasági jellemzők).

Tudományterület:

Forrás:

Gartner, Heinz: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. 201-202. o. Szenes Zoltán: A védelempolitika fogalma, tartalma és határai. Nemzet és Biztonság, 2008. február. 27-34. o. Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 26. o.

Relációk