Kemény hatalom

Bár a hard powert általában ‘kemény hatalomként’ fordítjuk le, tartalma miatt pontosabb lenne ‘a kényszerítés hatalma’ fogalmat használni. A kifejezés azokat a viselkedési formákat, eszközöket és politikákat tartalmazza, melyek kényszerítő erővel vagy annak kilátásba helyezésével befolyásolják mások viselkedését, arra ösztönözve őket, hogy a kényszerítő erőnek vagy annak kilátásba helyezésének hatására fogadja el a másik céljait. A hard power körébe többnyire a katonai és gazdasági hatalmat sorolják, de bizonyos esetekben (pl. diplomáciai nyomás vagy elszigetelés) hard powerként működhetnek a soft power körébe sorolt hatalmi eszközök is.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 18. o.

Relációk