terrorizmus

Bár a terrorizmusnak nincs nemzetközileg elfogadott konszenzusos definíciója, tartalma viszonylag pontosan körülírható. A különböző terrorizmusdefiníciók közös elemei közé az erőszak használata és az erőszakkal való fenyegetés, a politikai célok, a félelemkeltés szándéka, a civil vagy nem harcolókkal szembeni erőszakalkalmazás, illetve az állami szint alatti elkövetők (csoportok vagy egyének) tartoznak. Ezek alapján a terrorizmus civil vagy felfegyverzetlen emberekkel szembeni erőszakalkalmazás, erőszakkal való fenyegetés vagy félelemkeltés politikai célok kikényszerített elérése érdekében csoportok vagy egyének által. A terrorizmus típusait illetően az Európai Unió megkülönböztet vallási, szeparatista, szélsőbaloldali, szélsőjobboldali és ún. tematikus (single issue) terrorizmust.

Tudományterület:

Forrás:

Kaiser Ferenc - Tálas Péter: Politikai erőszakformák. Nemzet és Biztonság, 2012 5/6. szám. 138. o.

Relációk