beszámítás

Amennyiben a polgári jogi jogviszonyban a szembenálló alanyok kölcsönösen követelnek is egymástól és tartoznak is egymásnak, a pénztartozások esetén lehetőség nyílik arra, hogy bármelyik fél (ha a jogi előfeltételek adottak) az elszámolást egyszerűsítse. Oda-vissza teljesítés helyett a kötelezett a saját pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló és lejárt saját követelését a vele szembeni pénztartozásába a jogosulthoz intézett egyoldalú nyilatkozattal beszámítsa. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek. A beszámításhoz nincs szükség a másik fél egyetértésére, beleegyezésére vagy utólagos hozzájárulására. A beszámítás kizárt tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve, valamint a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:49.§-6:52. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [111.-117.o.]

Relációk