alanyi jog – igény

Alanyi jognak nevezzük a közvetlenül a törvényből folyó és más által nem korlátozható jogokat. A polgári jog, mint tipikusan jogosító (attributív) normák foglalata, számtalan alanyi jogot biztosít a személyek számára. Az egyes autonóm jogalanyok mozgástere ugyanakkor egymással „határos”, vagyis az alanyi jog korlátai általában a többi alanyi jog sérthetetlenségében keresendők. Az alanyi jog társadalmi rendeltetésével ellentétes gyakorlása ugyanis a joggal való visszaélés tilalmába ütközhet. Ha egy konkrét alanyi jog sérelmet szenved, az igény állapotába kerül: a jogosultnak módjában áll jogi védelmet igénybe venni, vagyis az alanyi jog főszabályként az állam által biztosított kényszer segítségével is érvényesül. Azért főszabályként, mert egyes alanyi jogok, az ún. naturalis obligációk vagy a kifogás útján érvényesíthető elévült követelések peres úton nem kényszeríthetők ki.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [57-59.o.]

Relációk