csődeljárás

A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen vagy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. A csődeljárás az adós gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe, illetve illetékességébe tartozó nemperes eljárás. A csődeljárás lefolytatásának a célja nem a jogi személy jogutód nélküli megszűnése, hanem a reorganizáció, azaz a gazdálkodó szervezet továbbműködése vagyoni feltételeinek a megteremtése. A csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet az adós gazdálkodó szervezet vezetője nyújtja be a bírósághoz. Az eljárás iránti kérelem benyújtásakor a szervezet fizetési haladékot kap, amelynek célja a csődvagyon megőrzése a hitelezőkkel kötendő egyezség érdekében. A csődeljárás másik lényegi mozzanata a adós által összehívott, a hitelezőkkel lefolytatott egyezségi tárgyalás, amelynek célja a csődegyezség megkötése.

Tudományterület:

Forrás:

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény [1. § (2), 6. § (1), 7. § (1), 11. § (1), 17. §, 19. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [277-279.o.]

Relációk