tartást pótló járadék

Tartást pótló járadékra alanyi jogosultsága van a károkozás folytán meghalt személlyel szemben tartásra jogosultnak. A tartást pótló járadékra jogosultak körébe tartoznak azok a személyek, akikkel szemben a meghalt károsultat családjogi tartási kötelezettség terhelte, de tartást pótló járadékot jogszerűen igényelhetnek a károkozótól azok is, akiknek a meghalt károsult ilyen szolgáltatást ingyenes vagy visszterhes szerződés alapján nyújtott. Nem igényelhet azonban tartást pótló járadékot az, akinek ilyen szolgáltatást a károsult törvényi vagy szerződéses kötelezettség nélkül, önkéntes alapon, szívességi jelleggel biztosított.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:529. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 9.)

Relációk