jegyzett tőke

Az alapítók által a gazdasági társaság létrehozásakor rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulások összessége, a társaság induló vagyona. A korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéje a törzstőke, a részvénytársaság jegyzett tőkéje pedig az alaptőke, ezen két társasági forma vonatkozásában a Ptk. meghatározza a jegyzett tőke legalacsonyabb mértékét is a hitelezők védelme érdekében. A jegyzett tőke jelenti egyrészt a gazdasági társaság működésének feltételét, azzal, hogy az üzletszerű gazdasági tevékenység megkezdésének és folytatásának vagyoni hátterét biztosítja, valamint a hitelezői követelések kielégítési alapájul is szolgál, valamint elősegíti a gazdasági társaság üzleti céljának megvalósítását. A jegyzett tőke a tagok által rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze, a vagyoni hozzájárulás teljesítése a tagok kötelezettsége, elmulasztása esetén a tag tagsági jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:9. § (1), 3:10. § (1), 3:98. §], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [74-76.o., 84.o.]

Relációk