tömegoszlatás

Rendőri kényszerítő eszköz.
A szolgálati szabályzat szerint a tömegoszlatás a jogellenesen összegyűlt, valamint jogszerűen összegyűlt, de jogellenes magatartást tanúsító tömegnek a helyszín elhagyására, fizikai egységének megbontására irányuló – a tömeg egészére vagy annak jelentős részére kiható – rendőri intézkedések összessége.
Az Rtv. szerint ha a jogellenesen összegyűlt, illetőleg jogellenes magatartást tanúsító tömeg a szétoszlásra irányuló rendőri felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrség más kényszerítő eszközök alkalmazása mellett a tömeggel szemben a következő eszközt, illetőleg intézkedést alkalmazhatja:
– vízágyút,
– pirotechnikai eszközt,
– ingerlőgázt,
– elfogó hálót,
– lóháton vagy járműkötelékben végzett kényszeroszlatást.
A fent felsorolt valamely eszköz alkalmazására a tömeget előzetesen figyelmeztetni kell. A törvény szerint tilos a tömeget korlátozni a helyszínről történő eltávozásában. Ugyancsak tilos a tömegoszlatásra lőfegyvert használni.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [59. §] szolgálati szabályzat [52. §]

Relációk