biztonsági helyzet

Olyan létfenyegetéssel, túléléssel járó helyzet vagy annak társadalmi érzete, melyet az állam vagy annak képviselői rendkívüli intézkedésekkel, a normál politikai menetből kiemelve, vagy speciális politikai kereteket teremtve képesek vagy kívánnak megoldani. A létfenyegetés fogalma a veszélyeztetettség mértékének kifejezésére szolgál, s más és mást jelent a katonai biztonság, a politikai biztonság, a gazdasági biztonság, a környezeti biztonság és a társadalmi biztonság terén. Miként a biztonság, úgy a biztonsági kérdés vagy helyzet és a létfenyegetés is társadalmi konstrukció, amely az államhatalom és társadalom között zajló biztonságiasítás során jön létre.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 28. o. Gartner, Heinz: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. 37. o. Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 18-20. o. Wolfers, Arnold: National Security' as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4. (1952) 481-502. o. Buzan, Barry: People, States and Fear. Boulder, CO. 1991. Lynne Rienner. 18-19. o.

Relációk