szubjektív biztonság

A szubjetív biztonság egy-egy állam, nemzet és más közösség vagy az egyén által érzékelt fenyegetés, amelyet az objektív biztonsági tényezőkhöz (kihívásokról, kockázatokról, fenyegetésekről, illetve ezek elhárításának képességéről)kapcsolódó szubjektív érzelmi és pszichológiai háttér, valamint közvetve a politikai és társadalmi közbeszéd, és ennek a médiában való megjelenése befolyásolnak döntő mértékben. A biztonság objektív megközelítése (reális fenyegetés) és a szubjektív megközelítése (érzékelt fenyegetés) koránt sem biztos, hogy egybeesik, ennélfogva az egyén vagy közösség, a szubjektív értékítéletére alapozva mást ítélhet biztonsági fenyegetésnek, mint azt az objektív körülmények indokolnák.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 28-29. o.

Relációk