gazdasági biztonság

A gazdasági biztonság a állami és nemzetközi politikai struktúra és a gazdasági piacstruktúra közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot, a társadalom jólétéhez és az államhatalom elfogadható szinten tartásához szükséges erőforrásokhoz, pénzeszközökhöz és piachoz való hozzáférés biztosítását jelenti. Mivel a piacgazdaság működésének természetes velejárója a cégek megszűnése és új vállalkozások megalakulása, a gazdasági biztonság területén akkor beszélhetünk létfenyegetésről, ha az egyes gazdaságokat, illetve a globális gazdaság működési mechanizmusait, fenntarthatóságát érintő fenyegetésről van szó. Ilyennek minősültek a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság és következményei.

Tudományterület:

Forrás:

Gartner, Heinz: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. 39. o. Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 24. o.

Relációk