biztonságpolitika

A biztonságpolitika mint önálló szakpolitikai ágazat a fennálló társadalmi rend megőrzését vagy megváltoztatását célzó társadalmi intézkedések összeségét, vagyis mindazon állami törekvéseket jelenti, amelyekkel egy kormány igyekszik elhárítani azokat a nemzetközi rendszerben érzékelt fenyegetéseket, amelyek az adott állam biztonságát, nemzeti érdekeit vagy azok hatékony védelmét fenyegetik. A biztonságpolitika az össztársadalmi biztonság megteremtésére irányul, vagyis a bel- és külpolitika azon intézkedéseit és eszközeit is magában foglalja, amelyek az átfogó értelemben vett saját érdekek elleni erőszak bevetésének a megakadályozását szolgálják. A biztonságpolitika a társadalom és politika alakításának egyik eleme, amely tartalmazza a védelempolitikát és egyben eszköze az ország külpolitikájának is.

Tudományterület:

Forrás:

Gartner, Heinz: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. 149. o. Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 26. o.

Relációk