gazdasági diplomácia

A gazdasági diplomácia az államok külgazdasági érdekeinek érvényesítése, beruházás és tőkevonzó képességének erősítése, s ezen eredményeként nemzetközi helyzetének javítása érdekében kifejlett diplomáciai tevékenység. A gazdasági diplomácia legfontosabb eszközei előnyös kereskedelmi és gazdasági megállapodások kötése, nemzetközi és regionális gazdasági szervezetekhez való csatlakozás, a nemzeti gazdasági szereplők számára külföldi gazdasági partnerek keresése, nemzeti exportőrök promóciója és külföldi befektetők keresése tartozik. A gazdasági diplomácia a külpolitika diplomáciai területének egyik önálló szakdiplomáciai területe.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 14. o.

Relációk