nem állami biztonságpolitikai szereplők

Mindazon államtól független cselekvő alanyok, akiknek tevékenysége, interakciói hatással vannak a biztonság nemzetközi vagy nemzeti szintű alakulására, s rendelkeznek olyan eszközökkel, képességekkel, hogy befolyásolják a biztonsággal kapcsolatos folyamatokat. A nem állami biztonságpolitikai szereplőket hagyományosan állam alatti és állam feletti szereplőkre bontja a szakirodalom. Míg az állam alatti szereplők közé a nemzeteket, a kisebbségeket (pl. kurdok, baszkok), a különböző nemzetközi csoportokat (pl. nem kormányzati szervezetek, terrorszerveztek) és az egyént, a nemzetek feletti kategóriába a szövetségi rendszereket, a nemzetközi szervezeteket (ENSZ, NATO, EU) és a nemzetközi rendszer szintjén szerveződő csoportosulásokat (pl. G7, G8, G20) sorolja. A nem állami biztonságpolitikai szereplők nemzetközi jelentőségét különösen a globalizáció folyamata (pl. az információ globalizálódása) növelte meg.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 9-11. o.

Relációk