Stratégia

A stratégia kifejezést eredetileg a hadviselésben használták, ahol a katonai műveletek legmagasabb szintjét, azaz a hadászatot jelentette. Napjainkban a stratégia egy hosszabb távú terv, amelynek célja egy bizonyos cél elérése vagy egy adott probléma megoldása. Ennek érdekében a stratégia, a kitűzött célok tükrében, számba veszi a rendelkezésre álló erőforrásokat, eszközöket és módszereket majd a megtervezi a végrehajtás folyamatát és az ehhez szükséges feladatokat. Az államok általában stratégiai dokumentumokban foglalják össze kül-, biztonság- és védelempolitikai törekvéseiket a külvilág számára.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk