lokális biztonság

A lokális biztonság a biztonság területi kiterjedésének legalacsonyabb szintje, azaz a helyi biztonság. Tartalma szerint ez azt jelenti, hogy egy állam a közvetlen környezetében olyan feltételeket teremt, amelyek kiküszöbölik, illetve kivédik a lehetséges fenyegetéseket. Megakadályozzák, vagy gátolják például a szomszédságban egy hatalmi központ létrejöttét, vagy megerősödését. A lokális biztonság megteremtésének legdrasztikusabb formája a veszélyforrásnak tekintett állam vagy terület annektálása. Például a 18¬19. század folyamán Poroszország és a Habsburg Monarchia egyaránt tartott Lengyelországtól, ezért 1795-ben, majd 1815-ben is a felosztása mellett döntöttek.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 15. o.

Relációk