politikai erőszak

Politikai erőszak a legáltánosabb értelemben minden olyan erőszak, melyet a biztonságpolitikai szereplők politikai célok elérése érdekében használnak. A politikai erőszak használatával kapcsolatban megkülönböztethetünk legitim és illegítim politikai erőszakot. A nemzetközi jog, amely alapesetben tiltja az erőszak alkalmazását a nemzetközi kapcsolatokban, az államokat ruházza fel a politikai erőszak legitim használatának legszélesebb jogával (akár saját állampolgáraival szemben is), az állam fenntartásához szükséges erőszakmonopolium biztosítása érdekében. Az jogos vagyis legitim állami erőszakmonopolium ugyanakor csupán a külső támadással szembeni védelemre (a jogos önvédelemre) és a belső biztonság biztosításának szavatolásához szükséges mértékű és szabályzott erőszakra korlátozódik. Ez utóbbit nem csupán a rendőrségi és belbiztosági szerveken, hanem a törvényeken és a törvények betartását biztosító államapparátuson keresztül is gyakorolja az államhatalom.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk