cégjegyzés

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírási jogosultság, amely mindig konkrétan meghatározott személyt vagy személyeket illet meg. A cégjegyzési jog a cég képviseletének egy részjogosítványa, a képviselőt a cég nevében történő aláírásra jogosítja fel. A gazdasági társaságokat írásban cégjegyzés útján a vezető tisztségviselő, a képviseleti joggal felruházott cégvezető, valamint a képviseletre feljogosított munkavállalók képviselhetik. A cégjegyzés módja önálló vagy együttes lehet, azaz kettőnél több képviselő esetén meg kell határozni, hogy csak együttesen eljárva avagy önállóan is jogosultak a cég írásbeli képviseletére. Ugyanaz a személy csak egyféle módon, azaz vagy csak önállóan vagy csak másokkal együttesen jegyezheti a céget. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője képviseleti jogát másra átruházhatja, a cégvezető, illetve a képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti jogát nem ruházhatja át.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:116. §], 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [8-9. §§], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [87-89.o.]

Relációk