cenzus

A cenzus vagy census több értelemben használatos. A régi magyar jogforrásokban a census szó kettős értelemben fordul elő: egyrészt mint adó (1411. évi XV. törvénycikk, 1550. évi XXXV. törvénycikk, 1723. évi LXIII. törvénycikk), másrészt mint kamat (1622. évi XLVI. törvénycikk, 1790. évi XXXVII. törvénycikk, 1808. évi VII. törvénycikk). A polgári időszakban értelmezett cenzus a közjogokban a vagyoni állapotra tekintettel való részesítés alapját jelenti. Akkor mondhatjuk, hogy a választójog cenzushoz van kötve, ha annak gyakorlásához egy bizonyos jövedelem vagy előre meghatározott adóösszeg kimutatása szükséges. Magyarországon például az országgyűlési választójogot a népképviseleti választásokról szóló törvény (1848. évi V. törvénycikk) novellája szabályozta 1874-ben a vagyoni cenzus adócenzusra történő alakításával, s így a választásra jogosultak köre jelentősen csökkent.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 214., 216-219. o. Magyar Jogi Lexikon. II. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 512. o.

Relációk