osztályra bocsátás

Az osztályrabocsátás abból az elvből indult ki, hogy az örökhagyó gyermekei a hagyatékból egyenlően osztozzanak. Amikor azonban az egyik-másik leszármazó még az örökhagyó életében valamilyen jelentős értéket kapott, akkor a hagyaték csorbult. Nem volna igazságos és rendszerint az örökhagyó szándékának sem felelne meg, hogy ez ugyanúgy részesüljön a hagyatékból, mint az, akinek az örökhagyó életében semmi sem jutott. Az ilyen igazságtalanság kiegyenlítésére szolgál az osztályrabocsátás intézménye. Az egymással egy sorban öröklő örökösök csoportját egy osztályba soroljuk. Ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette. Az osztályra bocsátási kötelezettség feltétele, hogy ezt az örökhagyó kifejezetten kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 461. o.

Relációk