cselekvőképesség

A cselekvőképesség az embernek, és csak az embernek az a képessége, hogy saját akaratelhatározásával, cselekményével és akaratnyilatkozatával önállóan szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. A cselekvőképességnek három fokozata van: 1) Cselekvőképtelenség. Cselekvőképtelen az, aki olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik. Cselekvőképtelen továbbá az a személy, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége időszakosan vagy véglegesen, teljes mértékben hiányzik, ezért őt a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett. Cselekvőképtelen továbbá a 0-14 év közötti gyermek. 2) Korlátozottan cselekvőképesnek minősül a 14-18 év közötti kiskorú, valamint az a személy, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége nagymértkében csökkent és ezért a bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezte. 3) Cselekvőképes az a személy, aki ügyei viteléhez szükséges teljes belátási képességgel rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [172-201.o.]; Ptk. 2:8. §-2:24.§

Relációk