Októberi Diploma

Az Októberi Diploma (tudatosan mellőzték a gyűlöletessé vált pátens szót) mint „állandó és visszavonhatatlan alaptörvény” mérsékelte az abszolutisztikus berendezkedést, és Magyarországon viszszaállította az 1848 előtti intézményeket: a Kancelláriát és a Helytartótanácsot. Ezek vezetésében az udvarhű arisztokraták is szerepet kaptak. A tényleges kormányzás azonban továbbra is a birodalmi minisztérium hatáskörében maradt. Változtatást és egyben az egység felé tett lépést jelentett, hogy megszüntették az ország kerületekre osztását, és ezzel együtt a helytartósági osztályokat, sőt kilátásba helyezték – bár tisztázatlan hatáskörrel – a megyei gyűlések és az országgyűlés helyreállítását is.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 179. o.

Relációk